Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

       Rada Pedagogiczna 2019/2020

      ks. Dariusz Grabarczyk - dyrektor szkoły

mgr Iwona Malinowska - wicedyrektor

                                                                                                       
   
  RADA PEDAGOGICZNA
NAUCZANY PRZEDMIOT/ZAJĘCIA DODATKOWE

    ks. Dariusz Grabarczyk

    religia
    ks. Waldemar Obrębski
    religia
    Iwona Malinowska  
    logopeda
    Mariusz Górecki
    pedagog, doradca zawodowy
    Monika Guzanek
    język angielski kl. 1-3
    Marzena Biernat                                  
    język polski; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
    Ewelina Walkiewicz                                    

   fizyka, matematyka, chemia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, koło  chemiczne;   

   wychowawca kl. V

    Katarzyna Wiśniewska
   biologia
    Jolanta Czubak                                                przyroda, geografia
     Edyta Mrowińska        
 `j. angielski kl. 4-8; logopeda; wychowawca kl. VII    
     Katarzyna Majchrzak
    język niemiecki
     Monika Emilia Cierpikowska
    informatyka, historia, wdż; wos;  wychowawca kl. VIII
     Maciej Dondzik

    wychowanie fizyczne, sks, edukacja dla bezpieczeństwa;  muzyka, chór, technika,

    wychowawca kl. IV

    Anna Mielczarek-Gomoła    

    język polski; wychowawca kl. VI

 

     Krystyna Banaś 

    klasa II, III,  biblioteka; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacja

   Katarzyna Gruza   /Aleksandra Żeberkiewicz/
     wychowawca klasa I; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; informatyka klasy 1-3
     Marta Lichowska   
     oligofrenopedagog,
     Anna Atłaska       
     oddział przedszkolny 5-6 latki 
     Magdalena Koralewska 
     pomoc nauczyciela - grupa 3-4 latki; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
     Emilia Szczutowska      oddział przedszkolny 3-4 latki
     Paulina Marciniak      pomoc nauczyciela - grupa 5-6 latki; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

   Małgorzata

   Ziemkiewicz-Markiewicz

     pomoc nauczyciela; plastyka; opiekun dzieci w busie podczas dowozów

 

 

                                                     

 

Pracownicy administracyjni                     Renata Wójcik - referent

 

Pracownicy / wolontariusze

Danuta Żaglewska -woźna

Maciej Dondzik -palacz, konserwator

Czesław Kasztelan - kierowca busa szkolnego

Eleonora Patora - opiekunka w busie szkolnym