Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie jest ośmioletnią szkołą podstawową. Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA. Na bieżąco wzbogacana jest oferta programowa zajęć pozalekcyjnych.

Przy szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny "Słoneczny Dworek" dla dzieci w wieku 2-6 lat.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie posiada w pełni wyposażone sale dydaktyczne, pracownię komputerową z tablicą multimedialną,  salę gimnastyczną, boisko,  salę wczesnego wspomagania rozwoju oraz  salę do integracji sensorycznej, jak również  BUS do przewozu dzieci.

Szkoła pracuje w godz. 7.00 - 16.00 natomiast oddział przedszkolny zapewnia opiekę od godziny 7. 00 do 17. 00.

Nasza Szkoła jest miejscem, w którym promowane są różnorodne formy  zajęć dodatkowych.

Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć dodatkowych - BEZPŁATNYCH dla naszych uczniów.

 


 

Rok szkolny 2019/2020

Oferta zajęć dodatkowych

 

 • chór; zespół muzyczny
 • sks
 • koło dziennikarskie
 • koło gitarowe
 • koło kreatywne
 • bloki przedmiotowe
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • koło plastyczne
 • koło informatyczne
 • koło chemiczne/fizyczne
 • zajęcia wyrównawcze wg potrzeb

 

 


 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

Oferta zajęć dodatkowych

 • chór
 • sks
 • koło dziennikarskie
 • koło regionalne
 • koło chemiczne
 • koło gitarowe
 • koło kreatywne
 • bloki przedmiotowe
 • zespół muzyczny

 

 Rok szkolny 2017/2018

 • ZAJĘCIA SPORTOWE SKS 

 

 

 • KOŁO JĘZYKA ROSYJSKIEGO
 • CHÓR SZKOLNY
 • KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • WOLONTARIAT
 • KOŁO HISTORYCZNO-REGIONALNE
 • KOŁO CHEMICZNE    

Na zajęcia koła chemicznego uczęszczają uczniowie klasy siódmej (8 osób). Zajęcia prowadzone są w każdy poniedziałek od 12.45 do 13.30. Celem koła jest zwiększenie zainteresowania tematyką chemiczną, poszerzenie wiadomości oraz wykształcenie szeregu umiejętności przydatnych w dalszej nauce,  wzbudzanie zainteresowania chemią jako nauką odgrywającą znaczącą rolę we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, wpajanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym. Podczas zajęć uczniowie kształtują umiejętności współpracy w grupie. Na zajęciach tematyka chemiczna poznawana jest często w sposób multimedialny ( oglądanie filmów doświadczeń chemicznych ), również poprzez rozwiązywanie dodatkowych zadań wspólnie w grupie.

Opiekunem koła chemicznego jest p. Ewelina Walkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rok szkolny 2016/2017

ZAJĘCIA SPORTOWE 

 

KOŁO TANECZNE

SZTUKI WALKI

KOŁO FOTOGRAFICZNE

KOŁO JĘZYKA ROSYJSKIEGO

CHÓR SZKOLNY

KOŁO INFORMATYCZNE

 

Rok szkolny 2015/2016

 

KOŁO INFORMATYCZNE  2015/2016

Zajęcia odbywają się w piątki, uczęszczają na nie uczniowie klas IV-VI.  Nauczyciel prowadzący - p. Monika Emilia Cierpikowska

Celem zajęć jest:

 1. Poznanie możliwości wykorzystywania komputera w nauce.
 2. Kształcenie możliwości posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
 3. Wykorzystanie Internetu w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji.
 4. Poznanie możliwości wykorzystania komputera do komunikowania się    z innymi użytkownikami sieci Internet.
 5. Zwiększanie u ucznia poczucia własnej wartości.
 6. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów ( tworzenia tekstów, rysunków, wyszukiwania i gromadzenia informacji, wykorzystywania obliczeń matematycznych, wykresów ) przy użyciu komputera.
 7. Kształcenie umiejętności wykorzystania technologii informatycznej jako pomoc w poznawaniu innych dziedzin nauki.
 8. Kształtowanie umiejętności prezentowania osobistych dokonań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAJĘCIA NA BASENIE 

Zajęcia na pływalni odbywają się na Jagiellonce  i  prowadzone są od pierwszej klasy.     Na zajęcia uczniowie dowożeni są naszym busikiem pod opieką nauczyciela.

Podczas w/w zajęć nasze dzieci uczą się pływania podstawowymi technikami pod opieką pani Beaty -  właścicielki Szkółki pływackiej "ZŁOTA RYBKA". Zajęcia w wodzie sprzyjają również ćwiczeniom o charakterze korekcyjnym w zakresie profilaktyki wad postawy. 

 


 

ZAJĘCIA TANECZNE

Tańce są bardzo lubianymi formami spędzania wolnego czasu i zaczynamy już od grupy najmłodszej tj. 3 - latków.

Pod czujnym okiem nauczyciela powstają bardzo ciekawe układy choreograficzne , które  wykorzystywane są podczas np. Choinki noworocznej, Pikniku Rodzinnego i innych imprez odbywających na terenie naszej gminy.

Występ uczniów podczas Pikniku RodzinnegoWystęp uczniów podczas Pikniku Rodzinnego

 

 

Występ uczniów na Choince szkolnejWystęp uczniów na Choince szkolnej

 

Wystep przedszkolaków podczas Choinki Szkolnej Wystep przedszkolaków podczas Choinki Szkolnej

 

 

 

  

 


 

 

        

 

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO I ROSYJSKIEGO

Zajęcia z języków obcych odbywają się począwszy od najmłodszych uczniów naszej szkoły tj. już w grupie 3 - latków do klasy VI. Poprzez metody aktywne, pedagogikę zabawy, piosenki, rymowanki, jak również oprogramowanie multimedialne dzieci przyswajają sobie nowe słówka i zwroty w językach obcych.  

    


 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

 To indywidualne ćwiczenia terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci mających trudności  z wymową niektórych głosek, wymagających ukierunkowania i wsparcia logopedycznego lub profesjonalnej terapii zaburzeń mowy.


 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE Z OLIGOFRENOPEDAGOGIEM

Są to zajęcia wspomagające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni,  jak również dla dzieci  z zaburzeniami dojrzałości szkolnej z opóźnieniem rozwoju mowy i języka  oraz dzieci z Autyzmem lub zespołem Aspergera, czy Zespołem Downa.  W naszej szkole prowadzone jest również  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz terapia pedagogiczna.

 Podczas zajęć z oligofrenopedagogiem stosowane są m.in. elementy metody:

- Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,

- Integracji Sensorycznej,

- Pedagogiki Zabawy,

- muzykoterapii,

- stymulacji polisensorycznej,

- i inne.

 

Terapia dla uczniów uczęszczających do naszej szkoły jest bezpłatna. 

 

 

 


 

 ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

 To warsztaty dla dzieci z klas I-VI mające na celu naukę podstawowych zasad udzielania I pomocy przedmedycznej.