Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo ,,Nasza Szkoła” jest organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie.   Stowarzyszenie działa na terenie wsi Nowe Kanigowo od 2004 roku, a jego głównym celem jest prowadzenie nieodpłatnej nauki dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Stowarzyszenie ,,Nasza Szkoła” prowadzi również działalność kulturalno – oświatową skierowaną do mieszkańców Nowego Kanigowa i  okolicznych wsi.

W ramach tych działań organizujemy  liczne uroczystości i imprezy dla lokalnego środowiska. Do najważniejszych należą: Piknik Rodzinny, Festiwal Kolęd o zasięgu międzygminnym, Choinka Noworoczna, współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym.

Stowarzyszenie utrzymuje się z subwencji oświatowej przekazywanej przez Urząd Gminy w Bodzanowie oraz ze składek członkowskich, instytucji oraz osób wspierających – członków stowarzyszenia. Ponadto szkoła bierze udział w projektach ogłaszanych przez różnego rodzaju instytucje, pozyskując w ten sposób dodatkowe źródła finansowania.

            Niepubliczna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym liczy około 60  uczniów. Zarówno rodzice jak i uczniowie naszej placówki mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły  w każdej trudnej sytuacji.

              Uczniowie  pracują w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodyki i dydaktyki,      a na lekcjach stosowane są elementy Oceniania Kształtującego.

       Nadrzędnym celem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstych klas,czego efektem jest utrzymujący się od kilku lat wysoki wynik tego sprawdzianu.

             Dzieci uczęszczające do  naszej szkoły mają do dyspozycji bogato wyposażoną salę do Integracji Sensorycznej, plac zabaw, nieodpłatne zajęcia z logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, naukę języków obcych tj. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego         i inne.

       Nasza szkoła koncentruje się na stworzeniu przyjaznego środowiska i na zapewnieniu wysokiej jakości nauczania.
         Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Uczniowie  pracują w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodyki i dydaktyki.

               W naszej szkole opieramy się na Ocenianiu kształtującym czyli ocenie  pracy uczniów w nowoczesnym  sposobie  nauczania opartej  na informacji zwrotnej.

 

 

Ocenianie kształtujące to:

 • Nowoczesny sposób nauczania, który nie ogranicza się tylko do oceniania, ale pomaga uczniowi w przyswajaniu wiedzy i umiejętności
 •  Częsta informacja zwrotna na temat postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić jak uczeń ma się dalej uczyć i jak go najlepiej nauczać;
 •  Uczeń otrzymuje informację zwrotną: co zrobił dobrze, co zrobił źle, co i jak ma poprawić. 

 

 

Najważniejsze elementy OK to:

 1.   Informacja zwrotna dla ucznia: co jest dobrze, co jest źle, co i jak należy poprawić.
 2. Uczeń zna cele nauczania na każdy dzień w języku dostosowanym do jego wieku;
 3. Uczeń zna kryteria sukcesu: co powinien wiedzieć po danym dniu w szkole i konsekwentnie odhacza zrealizowane cele;
 4. Metodniki i patyczki z imionami są narzędziami pracy;
 5. Metodniki stoją na ławce ucznia, dzięki którym przekazuje nauczycielowi informację zwrotną: zielony – wszystko rozumiem; żółty – mam wątpliwości; czerwony – mam trudności ze zrozumieniem;
 6. Patyczki z imionami gwarantują aktywny udział w lekcji każdego ucznia, są wykorzystywane także do losowania miejsca pracy oraz osoby z którą współpracuje uczeń każdego dniia.
 7. Praca w parach, gdzie stosują informację zwrotną koleżeńską.
 8. Uczniowie sami siebie oceniają wykorzystując tzw. samoocenę.
 9. Praca metoda projektu na zajęciach. 
 10. Nasi uczniowie pracują w grupach zróżnicowanych wiekowo i uczą się od siebie nawzajem.

 

 

Nasza szkoła